وب دا-

جراحی ۵ بیمار محروم در بیمارستان سینا توسط پروفسور مزدا

پرفسور کیوان مزدا در بیمارستان سینا ۵ بیمار محروم مبتلا به اسکولیوز را جراحی کرد.

به گزارش وب­دا پرفسور کیوان مزدا در بیمارستان سینا ۵ بیمار محروم که مبتلا به بیماری اسکولیوز (انحراف شدید ستون فقرات) بودند را عمل کرد. دستیاران پروفسور دراین عمل‌ها، دکتر گلبخش و دکتر مهر‌پور (از اعضای هیئت علمی بیمارستان سینا و پزشکان داوطلب موسسه) بودند.
بنا بر این گزارش پرفسور مزدا جراح ایرانی؛ فرانسوی است که به دلیل انجام جراحی‌های سنگین و موفق ستون فقرات در دنیا، به مرد کمر شهرت دارد و چند سالی است که به دعوت موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید ایران؛ به ایران آمده و داوطلبانه جراحی کودکان محروم ایرانی را برعهده گرفته است. گفتنی است تعداد بیماران ویزیت شده توسط ایشان در این مدت ۳۰۰ کودک و ۴۲ بیمار با مشکل انحراف شدید ستون فقرات بوده و تمامی آنان تحت عمل جراحی قرار گرفته‌اند.
در همین راستا موسسه خیریه بین المللی زنجیره امید ایران توانسته است در طی سه سال گذشته امکانات مورد نیاز برای درمان یا جراحی نزدیک به ۱۴۳۵ کودک زیر ۱۸ سال را با همکاری پزشکان ایرانی و فرانسوی در سه حوزه قلب اطفال، ارتوپدی اطفال و جراحی فراهم کند.